KALİTE POLİTİKAMIZ

YUMUŞ TURİZM KALİTE POLİTİKASI

İnsana hizmet vermenin bilincinde olarak değişen ve gelişen teknoloji çağına uygun koşullarda personel ve öğrenci taşımacılığı konusunda deneyimli, seçkin ve seviyeli kadromuz ile saygın ve hoşgörüye dayalı yüksek model güvenli araçlarla kurmuş olduğu kalite yönetim sistemine çalışanların katılımı ile sürekli geliştirmeyi, eğitimlerle sunulan hizmetin kalitesini sürekli yükseltmeyi, müşteriden gelen verilerle rekabet gücü yüksek kaliteli temiz ve nezih bir ortamda değerli müşterilerimize hizmet sunmayı taahhüt eder.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Yumuş Turizm olarak

  • Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve tüm faaliyet alanlarında kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen,
  • Şirket hedefleri belirlenirken ve bu hedeflere ulaşmak için kendi katkılarını da koymak isteyen, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış bir yönetim anlayışı oluşturmayı,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı, müşteri istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak ürün ve hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları dâhil olmak üzere tüm yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
  • Faaliyetlerimizi yürütürken etkin doğal kaynak kullanımı stratejileri ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek çevre ve insan sağlığı faktörlerine karşı gereken önlemleri önceden belirleyerek, olası bir tehlikeye karşı korumayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı sağlamayı.
  • Kurumsal risk yönetimi, çevresel risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması anlayışı ile fırsat yaklaşımını tüm çalışanlarımızın katılımı ile yönetmeyi sağlamayı,
  • Tüm paydaşlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hakkında katılımını ve bilinçlendirilmesini sağlamayı,
  • Toplumsal sorumluluklarımızın hizmet anlayışımızda önceliklerimiz arasında yer almasını sağlamayı taahhüt ederiz.

Yumuş Turizm olarak bu ilkeleri temel değerlerimiz olarak benimsemiş ve bu politikanın tüm paydaşlara iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını, sürekli iyileştirme için gözden geçirilmesini taahhüt etmekte kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği için değer kattığımız tüm faaliyet alanlarımızda öncelikli ve prestijli hedeflerimizi “Önce İnsan ve Çevre” olarak belirlemekteyiz.